Tag: Matrícula viva

Possibilitat d’incorporar persones participants en qualsevol moment del període lectiu, sempre que hi hagi places vacants.