Què és el Formap?


«ForMap» és una eina col·laborativa impulsada per La Troca, per visualitzar l’oferta formativa per persones joves i adultes als barris de Sants (Sants, Badal, Hostafrancs, Font de la Guatlla i La Bordeta).

Hi podràs buscar i trobar informació sobre els diferents cursos i formacions o tallers. També trobaràs informació  sobre les entitats, serveis i escoles que les ofereixen. Recollim formacions gratuïtes o a preus assequibles ofertes per serveis públics, entitats socials i de l’economia social i solidària.

Què es la Taula d’educació de persones adultes?


El «ForMap» neix en el marc de la Taula d’educació de persones adultes, espai de coordinació d’escoles, entitats i serveis relacionats amb la formació de persones joves i adultes als barris de Sants.

La Taula té entre els seus objectius la millora de la visualització i la coordinació de l’oferta formativa al territori.