Perfeccionament de l'alfabetització pel que fa a la comunicació, els càlculs elementals i el coneixement de l'entorn

El curso comença en:
  • 00

    Dies
  • 00

    Hores
  • 00

    Minuts
Location
Horari del curs
Temari
  • <p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small">Millorar la comunicació oral i escrita en castellà podent-la fer servir com a llengua vehicular i de comunicació social</span></span></p> <p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small">Conèixer els conceptes, les relacions matemàtiques elementals i les operacions bàsiques per resoldre problemes de la vida quotidiana</span></span></p> <p class="western" align="left"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small">Tenir eines per conèixer i comprendre l’entorn i la realitat social contemporània</span></span></p> <p class="western"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small">Assolir els coneixements i competències per poder-se incorporar als estudis per </span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small"><span lang="ca-ES">obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria i/o per superar els examens d’accés als certificats de professionalitat nivell 2.</span></span></span></span></p> <p class="western" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif"><span style="font-size: small">*És recomanable que les persones que vulguin assolir el certificat oficial de formació instrumental, també facin un curs de català i un d’informàtica bàsica.</span></span></p> <p align="left"></p>
Període d’inscripció
Del 11/04/2023 fins al 22/06/2023
Durada del curs